Orientačná ponuka


Vyhľadávanie


Hlavné mesto SR BA - PULT centrálnej ochrany - Oficiálne internetové stránky


 

Hlavná ponuka

Cesta: Titulka > Chata

 

PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY - VÁŠ POCIT BEZPEČIA

oko
 

 
 

Pripojte svoj objekt na náš pult

Keď potrebujete chrániť svoj majetok profesionálmi ponúkame Vám pripojenie na náš pult centralizovanej ochrany. Ochránime Váš majetok pred zlodejmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne. Zákazníkom poradíme vo výbere bezpečnostného systému a následne Vás pripojíme na náš pult centralizovanej ochrany. Poskytujeme pripojenie na pult viacerými spôsobmi :
 • prostredníctvom telefónnej linky
 • prostredníctvom rádiovej siete

Ako si zabezpečiť byt, obchod, alebo kanceláriu

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) resp. poplachové systémy narušenia (PSN)   sú  dnes finančne dostupné a sú cenovo zrovnateľné s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v  domácnosti samozrejmosťou. Pravdou ale je, že iné náklady čakajú záujemcu, ktorý si chce zabezpečiť panelákový byt, v porovnaní so zabezpečením luxusnej vily  alebo veľkoobchodného skladu. 
Centrom každého zabezpečovacieho  systému je ústredňa. Ta vyhodnocuje všetky  signály zo snímačov a ovládacích zariadení (napr. klávesnice) a na základe ich analýzy a v súlade s naprogramovaním rozhoduje o vyhlásení poplachu.
K podstatnej  väčšine vlámaní dochádza  prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené  mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým dlhšie odoláva. O indikáciu otvorenia dverí sa  postará magnetický detektor. Ten „upozorní“ ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na odkódovanie  systému. Pokiaľ  nedôjde k odkódovaniu počas nastavenej doby, dochádza k vyhláseniu  poplachu narušenia objektu.
Moderné zabezpečovacie systémy sa spravidla odkódujú  buď pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho  vstupného kódu, alebo stlačením tlačidla  rádiového ovládača. Obidva  systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu býva obmedzená  na niekoľko pokusov, potom už  dôjde k vyhláseniu poplachu.
Podobným spôsobom ako vstupné dvere môžeme zaistiť všetky  vstupy do objektu, tj. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenených výplní sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto snímače sa umiestňujú v miestnostiach, kde sú sklenené výplne a sú schopné veľmi presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné snímače sú pritom celkom „imunné“ voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú  tzv. plášťovú ochranu objektu.
Pre kvalitnú ochranu vnútorných  priestorov  pred narušiteľom sa používajú predovšetkým infrapasívne  snímače ( PIR snímače). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti,  spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore.  Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR snímače s odlišnou charakteristikou, napr. vhodné pre štandartné priestory,  pre dlhé úzke chodby, alebo  snímače „imunné“ menším živočíchom.

V prípade poplachu ústredňa aktivuje poplachové zariadenie
 • vnútorné  interiérové sirény majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa. Zo skúseností vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený „jáčavým“  zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek,
 • vonkajšie sirény majú naopak za úlohu  v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich. K tomuto účelu  sa montuje výkonná siréna doplnená intenzívnym blikáčom. Pretože vonku umiestnená siréna môže byť ľahko zraniteľná,     je pri jej výbere nutné dbať  na kvalitné mechanické prevedenie. Najmodernejšie sirény majú pod vonkajším plastovým plášťom chrániacim pred poveternostnými vplyvmi ešte ďalší oceľový kryt. Samozrejmosťou  je tiež použitie vlastného vnútorného  akumulátora, ktorý dokáže napájať sirénu v okamžiku, keď sa páchateľ pokúsi sirénu odpojiť od vedení k ústredne alebo priamo strhnúť zo steny,
 • aby sa informácie o poplachu dostali okamžite aj  k majiteľovi  objektu používajú sa komunikátory využívajúce buď pevné telefónne linky alebo  siete mobilných operátorov. Keď je k dispozícii  pevná linka, môžeme využiť  automatické telefónne  volače. Tieto prístroje možu byť samostatné alebo môžu byť súčasťou zabezpečovacej ústredne. V prípade poplachu si automaticky uvoľnia telefónnu linku a začnú vytáčať užívateľa na nastavených telefónnych číslách (na pevnú linku, mobil nebo pager) a prehrajú na nich  hlasovú správu, ktorú si užívateľ sám nahral do pamäti,
 • pevná telefónna linka môže byť  pre páchateľom ľahko narušiteľná. Pokiaľ chcete zvýšiť bezpečnosť prenosu informácie  o poplachu alebo keď nie je  v mieste inštalácie  EZS privedená telefónna linka, je možné využiť GSM brány pre prenos hlasovej alebo textovej poplachovej informácie sieťou GSM. Najväčšiu  istotu potom poskytuje pripojenie objektu na pult centralizovanej ochrany prostredníctvom rádiovej siete Global2   Tu je spojenie medzi objektom a pultom nepretržite monitorované a v prípade poplachu je zaistený zásah profesionálov. Je to rozhodne bezpečnejšie a účinnejšie, než pokusy zadržať páchateľa  vlastnými silami. Navyše koncové zariadenie siete Global2 - vysielač NAM452 vie pracovať nielen v režime „kóder“, ale aj v režime „ústredňa“. Čo v praxi  znamená, že môžete ušetriť  prostriedky na zabezpečovaciu ústredňu, 
 • pri výbere systému musíte vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo  vyšších hodnotách. Preto musíte mať  istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku, ale ani nákup v supermarketoch nie je tým najlepším riešením,
Pri výbere systému EZS sa uistite, že  výrobok je atestovaný podľa príslušnej normy.  Montážna firma by vám mala ukázať nielen to, že vlastní živnostenský list pre montáže EZS, ale aj  to, že bola dodávateľom alebo priamo  výrobcom zaškolená na inštaláciu daného zariadenia. Solídny dodávateľ vám poskytne záruku aj nad rámec zákonnej dvojročnej lehoty. Samozrejmosťou je aj  preberací  protokol s nákresom pôdorysu objektu s rozmiestnením jednotlivých prvkov zabezpečovacieho systému, zaškolenie k obsluhe zariadenia a východzia revízna správa.   Presvedčte sa, že dodávateľ je seriózna firma s históriou, zabezpečujúca servis v prípade opráv.

Pult centralizovanej ochrany

Samotná funkcia pultu centralizovanej ochrany (PCO) spočíva v monitorovaní správ z EZS.  Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na PCO. Po prijatí  poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu – policajnú hliadku mestskej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte.  Zásahová skupina jev neustálom rádiovom spojení s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLICIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.  Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná  po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti  prípadnému páchateľovi a zabraní vzniku ďalších majetkových škôd.
 

Základné služby PCO

 • nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
 • v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
 • využívanie  hesla pri výmene informácii o stráženom objektu
 • kontrola  automatických testov a spojenia v rádiovej sieti Global 2
 • sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto skutočnostiach
 • pravidelné mesačné zasielanie výpisov informácii z vášho objektu
 • súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní  príčin poplachu

 
Kontakt: Ing. Ján Lipinský
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 25.5.2008 / 25.5.2008

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


| Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti